Logo
0 ks
za 0,00 Kč
Nákupní košík je prázdný
Potřebujete poradit? Neváhejte nás kontaktovat.
 1. Úvod
 2. OBCHODNÍ PODMÍNKY
 3. O.P. platné do 30.6.2023
Archiv - O.P. do 30.6.2023
 1. Všeobecná ustanovení

  Zasláním závazné
  objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a
  že s nimi souhlasí. Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a
  povinnosti při uzavření kupní smlouvy mezi prodávajícím
  AURINET s.r.o. ,Gebauerova 1255 , 50901 Nová Paka, IČO:07973977 , DČ:CZ07973977, (společníci jsou 

ing.Miroslav Pour a Milan Tláskal , jednatel je pan Milan Tláskal ).

provozujícím internetový obchod Zlaté-mince.eu na adrese https://www.zlate-mince.eu
a kupujícím.II. Předmět smlouvy

1. Předmětem smlouvy je zboží uvedené v závazné
objednávce kupujícího. Rozměry, hmotnost, obsah kovů a ostatní údaje uvedené na
webových stránkách http://www.zlate-mince.eu
jsou údaji vycházejícími z údajů České národní banky (ČNB)a dalších dodavatelů.
Kupující může před objednáním zboží požádat o případné ověření nebo doplnění
těchto údajů. Obrázky a fotografie zboží jsou ilustrativní (rozdíl v odstínu
barev, velikosti apod.), rozhodující je popis zboží.

2. Prodávající se zavazuje, že kupujícímu dodá
zboží ve stavu v souladu se specifikací podle uvedeného popisu, odpovídajícímu
obvyklému značení zejména u zachovalostí mincí a medailí .

3. Místem doručení zboží je adresa pro doručení
uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.

III. Objednání zboží a uzavření smlouvy

1. Podmínkou platnosti objednávky je řádné
vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém
formuláři kupujícím.

2. K uzavření kupní smlouvy je nutné potvrzení
objednávky prodávajícím. Toto potvrzení objednávky bude zasláno na emailovou
adresu kupujícího nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne obdržení objednávky,
při platbě předem a zásilkách do zahraničí společně se zálohovou fakturou.

3. Kupující se zavazuje odebrat objednané zboží
a zaplatit celkovou cenu za zboží včetně dodacích nákladů (poštovné, balné a
pojištění) uvedenou v potvrzení objednávky (zálohové faktuře).

4. Kupující má právo jím odeslanou objednávku
stornovat oznámením zaslaným na emailovou adresu prodávajícího obchod@zlate-mince.eu nejpozději
do dvou hodiny po odeslání objednávky.

5. V cenově náročnějších případech, kdy celková hodnota objednávky (příp. více nevyřízených
jednotlivých objednávek jednoho kupujícího) je vyšší než 100.000 Kč, si
prodávající vyhrazuje právo vyžadovat před potvrzením objednávky (objednávek)
úhradu finanční zálohy kupujícím ve výši minimálně 10% z celkové hodnoty
objednaného zboží na účet prodávajícího.

6. Prodávající je oprávněn, v závislosti na charakteru objednávky – množství
zboží, výše ceny a podobně - požádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným
způsobem (např. e-mailem nebo telefonicky). Objednávka se považuje za neplatnou
v případě, že kupující tuto autorizaci požadovaným způsobem odmítne provést.

7. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout objednávku v případě převisu počtu
přijatých objednávek nad výší disponibilních zásob zboží. V případě nemožnosti
uspokojení objednávky bude tato informace zaslána kupujícímu ve lhůtě uvedené v
odst. 2. tohoto článku.

8. Prodávající si rovněž vyhrazuje právo na odmítnutí objednávky v případě, že
uvedené údaje o kupujícím nebo místě dodání jsou zavádějící, chybné nebo
neúplné.

9. Mince , bankovky a medaile zatím nevydané podle emisního plánu ČNB a ČM je možno si
předem rezervovat  pomocí předplatného . Popis, technické parametry a rovněž cena tohoto zboží jsou údaje předpokládané a může dojít k jejich změně.

 Přesáhne-li však součet všech do ČNB doručených objednávek  nově vydávaných mincí nebo bankovek navýšený o potřeby ČNB nepřekročitelný emisní limit, je ČNB oprávněna objednané
množství nově vydávaných mincí nebo bankovek poměrně snížit. Informaci o snížení
objednaného množství nově vydávaných mincí nebo bankovek zašle ČNB  společnosti AURINET s.r.o. doporučeně poštou.

Stejným poměrem následně AURINET s.r.o. sníží objednané množství  rezervovaných mincí nebo bankovek pomocí předplatného všem kupujícím .

Tuto skutečnost jim oznámí e-mailem nebo telefonicky .


 1. Položky, které buď nejsou skladem nebo jsou vyprodány, je možno poptávat
  formou žádanky. Žádanka není pro zájemce/kupujícího závazná. V případě, že
  prodávající poptávanou položku zajistí, bude kupujícího (zájemce) neprodleně
  kontaktovat s cenovou nabídkou. Žádanku je možné kdykoliv odvolat, s výjimkou
  již oboustranně potvrzené objednávky.

  11. Pokud kupující nesplní svůj závazek odebrat a zaplatit závazně objednané
  zboží, prodávající má právo vyřizování dalších objednávek tohoto kupujícího
  pozastavit nebo odmítnout.
 2. Zboží lze vrátit bez udání důvodů do 14 (čtrnácti) dnů od převzetí . Dopravu zpět k prodávajícímu hradí kupující.

Prodávající vrátí kupujícímu plnou cenu hodnoty zboží včetně poštovného .

Zboží musí být vráceno nepoškozené, včetně průhledných plastových krabiček,etují,certifikátů,

na mincích nesmí být rýhy, vrypy,škrábance,naleštěných mincích stopy po otiscích prstů , tekutin a podobně.

I drobné poškození má velký vliv na podstatné snížení hodnoty mince !Cena a platba

1. Ceny uvedené na internetových stránkách www.zlate-mince.eu jsou platné v okamžiku
objednání zboží. Uvedené ceny jsou konečné, obsahující DPH. Prodávající je
plátcem DPH.

2. Prodávající si vyhrazuje právo změn uvedených cen v případě změn cen na
finančních trzích, změn směnného kurzu české koruny, výrazné inflaci, při
změnách cenových podmínek dodavatelů zboží a v obdobných případech.

3. Cena nevydaných mincí a medailí je stanovena na základě očekávaných cen
mincí a medailí. Dojde-li ke zvýšení cen ze strany ČNB a kupující již hradil
cenu ve výši předpokládané prodejní ceny, vyhrazuje si prodávající právo
účtovat před dodáním zboží vzniklý rozdíl. V případě, že kupující navýšení ceny
nebude akceptovat, má právo na vrácení plné výše již zaplacené částky
předplatného dohodnutým způsobem. Lhůta je závislá na způsobu vrácení
(bankovním převodem, poštovní poukázkou).

4. V případě platby předem je kupní cena považována za uhrazenou po připsání
celé částky kupní ceny objednaného zboží včetně dodacích nákladů na účet
prodávajícího. Kupující je povinen při platbě předem uhradit celkovou cenu
objednávky nejpozději do 7 dnů ode dne obdržení potvrzené objednávky (zálohové
faktury). Po marném uplynutí této lhůty bude objednávka prodávajícím zrušena.

5. V případě platby na dobírku bude kupní cena považována za uhrazenou
uhrazením celé částky kupní ceny objednaného zboží včetně dodacích nákladů v
hotovosti pracovníkovi přepravní firmy (České pošty apod.).

6. Mince a bankovky ČNB , zatím nevydané , rezervované předem před emisí , například pomocí předplatného ,je nutné zaplatit  do 30 dnů  od  emise (vydání do oběhu)  , jinak  předplatné zaniká a částka zaplacená za předplatné propadá ve prospěch  společnosti AURINET s.r.o. 

7. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím
slouží zároveň jako účetní (daňový) doklad. K ceně zboží jsou připočítány
náklady na dopravu zboží na místo určené kupujícím.

V. Dodací lhůta

1. Zboží je obvykle odesíláno ve lhůtě 1 - 14 dnů ode dne potvrzení objednávky
prodávajícím v případě zaslání na dobírku, případně ve lhůtě 1 - 14 dnů ode dne
připsání celé platby na účet prodávajícího při platbě předem.

2. Při objednávce předplatného mincí a medailí činí lhůta pro odeslání zboží ze
strany prodávajícího nejdéle 14 dnů ode dne zahájení prodeje mincí ze strany
ČNB nebo ČM.

3. V případech, kdy je v popisu zboží uvedena jiná delší lhůta, platí tato
uvedená dodací lhůta.

4. Ve výjimečných případech, kdy dodací lhůta bude delší z důvodu dočasného
vyprodání zásob, bude kupující o této skutečnosti prodávajícím informován při
potvrzení objednávky dle článku III. odst. 2. těchto podmínek.

 1. Dopravní podmínky a poštovné

  1. Zásilka je vždy pojištěna do plné hodnoty zboží. Zboží je odesíláno jako
  cenné psaní, popřípadě jako cenný balík. Zboží je zasíláno prostřednictvím
  České pošty.

  2. Ceny za dopravu zboží na území České republiky jsou nezbytnou součástí
  závazné objednávky kupujícího uskutečněné na internetových stránkách www.zlate-mince.eu.
 2. Cena za dopravu
  zásilky do zahraničí bude stanovena dle místa doručení a bude uvedena v
  potvrzení objednávky prodávajícím (zálohové faktuře). Tato cena za dopravu
  zásilky bude vždy obsahovat i pojištění zásilky do plné hodnoty zboží.
 3. Zásilky do zahraničí
  budou zaslány pouze po předchozí úhradě celkové ceny objednávky včetně dopravních
  a jiných s tím vzniklých nákladů (bankovní poplatky).

  5. V případě, že kupující neobdrží odeslanou
  zásilku, musí o této skutečnosti bezodkladně informovat prodávajícího.


  VII. Reklamace zboží

  1. Kupující podá reklamaci písemně a to buď
  zasláním emailu na adresu info@zlate-mince.eu nebo na adresu prodávajícího :
  AURINET s.r.o. ,Gebauerova 1255 , 50901 Nová Paka,
 4. Reklamace musí
  obsahovat číslo objednávky, kopii faktury a zejména podrobný popis zjištěné
  závady.

  3. O způsobu vyřízení reklamace rozhodne
  prodávající nejpozději do 3 pracovních dnů a vyrozumí kupujícího elektronickou
  poštou nebo telefonicky.

  4. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného
  odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace.

  5. Kupující bere na vědomí, že nemůže odstoupit
  podle §53 odstavce 7 zákona č. 40/1964 Sb. občanského zákoníku od kupní smlouvy
  na dodávku zboží, jehož cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na
  vůli prodávajícího.

 5. Poškozená zásilka

  Odpovědnost za přepravu zásilky přebírá
  přepravce. Při převzetí zásilky vždy zkontrolujte, zda je obal neporušený a zda
  zásilka nevykazuje zjevné znaky poškození.

 6. Evidence a ochrana osobních údajů

  Veškeré kupujícím poskytnuté osobní údaje budou
  použity výhradně pro obchodní účely prodávajícího a nebudou poskytnuty třetím
  osobám. Jedinou výjimku tvoří externí dopravci zásilek (Česká pošta apod.). Se
  všemi údaji bude nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně
  osobních údajů.
 7. Místo sporu

Případným místem sporu je Jičín .

 1. Závěrečná ustanovení

  1. Pokud tyto obchodní podmínky nestanoví jinak,
  řídí se právní vztahy mezi smluvními stranami ustanoveními zákona č. 40/1964
  Sb. občanského zákoníku.

  2. Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost
  dne 01.01.2020 .

  (Znění OP platné od 01.01.2020 do 30.6.2023)

AURINET s.r.o.
Vytvořeno na Eshop-rychle.czEshop-rychle.cz